top of page

   日本大阪弁天町OTR公園景觀旅館

     2018第一屆 

秋冬大抽獎及手機通訊程式推廣競賽

​得獎結果公佈

一獎 (免費住宿兩晚)
Choi yuen ling
李 明颖
Chow tin yam 


二獎(以1000日圓住宿兩晚,不包括清潔費用)
Chan Yuen Yi
Tai Chu shan
Tsui hoi man

​推廣生意的競賽牌照號碼: 51154

2018-09-27.png
活動內容
bottom of page